Przekierowanie do portalu Głównego Urzędu Statystycznego


Platforma SDG to narzędzie stworzone przez Główny Urząd Statystyczny na potrzeby monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 w Polsce. Prezentuje ona cztery zestawy wskaźników:

  • zestaw globalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju (przyjętych przez ONZ) z wartościami dla Polski,
  • zestaw krajowych wskaźników zrównoważonego rozwoju,
  • dwa zestawy wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na niższych poziomach terytorialnych (obecnie aktualizowane).

Platforma SDG jest publicznie dostępna i pełni rolę krajowej platformy raportującej, umożliwiającej udostępnianie oraz pobieranie danych dla prezentowanych wskaźników. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów, jak również obszerny zbiór metadanych.

Platforma gromadzi w swoich zasobach wskaźniki będące zarówno w gestii statystyki publicznej, jak również innych, krajowych bądź zagranicznych jednostek. Dla większości prezentowanych wskaźników źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Zestawy wskaźników zostały uzupełnione informacjami nt. procesu implementacji celów SDG w Polsce (Zrównoważony rozwój w Polsce), jak również wiadomościami nt. prac realizowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie monitorowania postępów w osiąganiu celów Agendy 2030 (Monitorowanie na świecie).

Zapraszamy do korzystania!


Portal w budowie.
Zapraszamy do wersji tymczasowej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny